Sơn lót chống kiềm nội thất

New York

Tên sản phẩm: Jotaseler 03

Mã sản phẩm : 

Giá : 0  VNĐ

Sơn lót chống kiềm
Sơn lót chống kiềm nội thất, tăng cương độ bám dính giữa lớp sơn lót và sơn phủ

ĐỐI TÁC