Sơn lót chống kiềm nội thất

New York

Tên sản phẩm: Majestic Primer EcoHealth

Mã sản phẩm : 

Giá : 0  VNĐ

Sơn lót chống kiềm
Sơn lót chống kiềm nội thát cao cấp, tăng cường độ bám dính giữa lớp sơn lót và sơn phut, không chứa APEO, phoóc môn, kim loại nặng

ĐỐI TÁC